bokomslag Från upptäckt till presentation : Om kvalitativ metod och teorigenerering på empirisk grund
Psykologi & pedagogik

Från upptäckt till presentation : Om kvalitativ metod och teorigenerering på empirisk grund

Bengt Starrin Lars Dahlgren Gerry Larsson Sven Styrborn

Häftad

399:-
  • 136 sidor
  • 1991
I denna bok ges en introduktion till hur man kan arbeta teorigererande med kvalitativa metoder eller mjuka data. Boken består av tre delar: en teoretisk, en praktisk och en exemplifierande. I den teoretiska delen redovisas två olika vägar – bevisets och upptäcktens väg – i det kunskapssökande arbetet. I den praktiska delen ges några tumregler för hur man kan gå tillväga när man formulerar modeller och teorier. I denna del behandlas även datorers användning vid analys av mjuka data samt de problem som är förknippade med presentation av kvalitativa studier. I den exemplifierande delen redovisas fyra teorigenererande arbeten. Boken är avsedd för dem som ska genomföra forsknings- och utvecklingsarbete inom det samhälls- och vårdvetenskapliga området och är lämplig i grundläggande metodundervisning.
  • Författare: Bengt Starrin, Lars Dahlgren, Gerry Larsson, Sven Styrborn
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789144321219
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 136
  • Utgivningsdatum: 1991-01-01
  • Förlag: Studentlitteratur