bokomslag Från treklang till triangeldrama : barnträdgården som ett kvinnligt samhällsprojekt under 1880-1940-talen
Historia

Från treklang till triangeldrama : barnträdgården som ett kvinnligt samhällsprojekt under 1880-1940-talen

Ann-Katrin Hatje

Inbunden

219:-
  • 361 sidor
  • 1999
Systrarna Ellen och Maria Moberg lade vid tiden kring förra sekelskiftet grunden till den moderna barnomsorgen. Med stor framtidsoptimism och ambitioner att förbättra villkoren för kvinnor och barn startade de "folkbarnträdgårdar". Dessa daghemmens föregångare leddes av medelklasskvinnor och syftet var att rusta barnen för livet och att göra dem till goda samhällsmedborgare.

Från treklang till triangeldrama berättar om systrarna Moberg och fyra andra nordiska pionjärkvinnor. Särskilt vände sig dessa samhällsmödrar till fattiga barn och mödrar från arbetarklassen. Men - idealen om moderskap kolliderade med kvinnornas behov av arbete och försörjning. På 1940-talet talade man till och med om ett triangeldrama mellan mor, barn och industri.

Historikern Ann-Katrin Hatje visar på konflikterna mellan ideal och verklighet i pionjärernas verksamhet. Hon lyfter framför allt fram politiskt ideologiska motsättningar, till exempel i mötet mellan systrarna Moberg och Alva Myrdal på 1930-talet. Det blir en skildring av spänningarna mellan en äldre och en yngre generation av barnomsorgspionjärer, och om konfrontationen mellan socialliberalism och socialism.

Ann-Katrin Hatje (f. 1944) är fil. dr, docent och universitetslektor vid Institutionen för historiska studier, Umeå universitet. Under åren 1969-1973 var hon anställd som forskare vid projektet "Sverige under andra världskriget". Inom ramen för detta projekt tillkom hennes doktorsavhandling, "Befolkningsfrågan och välfärden. Debatten om familjepolitik och nativitetsökning under 1930- och 1940-talen" (1974).
Åren 1974-1995 arbetade hon vid Riksarkivet i Stockholm, där hon som förste arkivarie ansvarade för Sveriges pressarkiv under många år. 1985-1988 var hon politisk sekreterare åt Stockholmspartiet.
Hon har en välfärds- och samtidshistorisk inriktning på sin forskning och hyser ett stort intresse för debatt och politik.
  • Författare: Ann-Katrin Hatje
  • Formgivare: Petter Lönegård
  • Format: Inbunden
  • ISBN: 9789188930545
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 361
  • Utgivningsdatum: 1999-01-01
  • Förlag: Historiska Media