bokomslag Framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete
Samhälle & debatt

Framtidens arbetsmiljö- och tillsynsarbete

JOHANSSON, BO & FRICK, KAJ & JOHANSSON,

Häftad

789:-
  • 473 sidor
  • 2004
De senaste årens debatt om ohälsan i arbetslivet har kanske mer än något annat handlat om kostnaderna för sjukskrivningarna och hur vårt socialförsäkringssystem fungerar. Det mycket viktiga preventiva och avhjälpande arbetsmiljöarbetet liksom myndighetstillsynen har tyvärr hamnat i skymundan. Syftet med den här boken är lyfta fram detta försummade område och att stimulera till en konstruktiv debatt om vad som bör göras för att utveckla framtidens arbetsmiljöarbete och därmed skapa friskare arbetsplatser. Formandet av ett effektivt framtida arbetsmiljöarbete innebär ett omfattande utvecklingsarbete för många aktörer. Den nödvändiga basen för utvecklingsarbetet måste utgöras av en gemensam uppfattning om nuläget och de problem som finns. Utan tydliga visioner om hur arbetslivet ska utvecklas kan vi heller inte få de arbetsplatser som vi önskar oss och förtjänar. Vi behöver inte känna till alla detaljer men vi måste vara klara med vilken inriktning färden ska ha. Finns det då någon gemensam färdplan hos de styrande aktörerna? Kommer det att vara möjligt att forma en gemensam strategi för att hantera de svåra problem vi står inför? Hur bör framtidens väl balanserade arbetsmiljö- och tillsynsarbete se ut? Boken ger svar på en del av dessa frågor, reser flera nya, men ger en mängd konkreta utvecklingsförslag. Boken riktar sig till en bred målgrupp med intresse för arbetslivs- och arbetsmiljöfrågor och kanske främst till grupper som utövar inflytande i dessa frågor. För studenter på högskolenivå ger boken en god introduktion till området arbetsmiljöarbete och dessutom många goda uppslag till aktuell fördjupningslitteratur inom området.
  • Författare: JOHANSSON, BO & FRICK, KAJ & JOHANSSON,
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789144034904
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 473
  • Utgivningsdatum: 2004-10-12
  • Förlag: Studentlitteratur