bokomslag Förvaltningsprocessrätt
Juridik

Förvaltningsprocessrätt

Rune Lavin

Häftad

339:- (449:-)
 • 176 sidor
 • 2016

Andra format:

Förvaltningsprocessrätt behandlar de allmänna förvaltningsdomstolarna och deras handläggning av mål. Beskrivningen av förvaltningsprocessen följer i stort sett den faktiska gången av förvaltningsmåls handläggning, alltifrån målens anhängiggörande till verkställigheten av domar och beslut.

Framställningen utgår främst från lagen om allmänna förvaltningsdomstolar och förvaltningsprocesslagen. I den mån specialförfattningar innehåller regler för förvaltningsprocessen, anges hur reglerna avviker från, kompletterar eller fyller ut de allmänna reglerna i förvaltningsprocesslagen. Rättspraxis på området redovisas i viktigare hänseenden och då huvudsakligen för att belysa den faktiska tillämpningen av lagregler eller klargöra prejudikatens utfyllande funktion i förhållande till lagtexten.

I denna andra upplaga ingår ett nyskrivet avsnitt om domstolsdatalagen. Vidare har ett tjugotal rättsfall tillförts och delvis kommenterats i den löpande texten. Även i övrigt har uppdateringar skett.
 • Originaltitel: Förvaltningsprocessrätt
 • Författare: Rune Lavin
 • Format: Häftad
 • Upplaga: 2
 • ISBN: 9789139208105
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 176
 • Utgivningsdatum: 2016-11-28
 • Förlag: Norstedts Juridik