bokomslag Förvaltningslagen : en kommentar

Förvaltningslagen : en kommentar

Kristina Ahlström

Häftad

  • 303 sidor
  • 2018

Andra format:

Den 1 juli 2018 träder en ny förvaltningslag i kraft. Den bygger i stor utsträckning på tidigare reglering i lag och förvaltningsrättsliga principer. Den nya förvaltningslagen har språkligt moderniserats och även i övrigt arbetats om för att bli mer lättillgänglig. Praxis och rättsliga principer har kodifierats och återfinns i lagtext. Viss utvidgning av bestämmelserna har skett och en helt ny reglering har införts för situationer när myndigheten dröjer med att avgöra ärenden.

Regleringen är grundläggande för svensk förvaltning och av stor betydelse för att allmänheten ska ha stort förtroende för att förvaltningen sköts på ett rättssäkert och effektivt sätt.

I boken lämnas en kommentar till 2017 års förvaltningslag. Kommentaren ges ut redan våren 2018 för att användas vid utbildning och förberedelser inför ikraftträdandet av den nya förvaltningslagen.

Författaren Kristina Ahlström är advokat med egen verksamhet i Stockholm. Hon har under många år arbetat med rättsliga uppgifter på statliga myndigheter som tingsrätt, kronofogdemyndighet, Riksskatteverket och Utbildningsdepartementet. Hon fick tidigt arbeta med förvaltningsärenden hos Rättshjälpsnämnden i Malmö i slutet av 1980-talet.

Kristina Ahlström har skrivit flera böcker om arbetsrätt samt offentlighet och sekretess. Hos Karnov Group kommenterar hon flera arbetsrättsliga lagar samt delar av offentlighets- och sekretesslagen.
  • Författare: Kristina Ahlström
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789176106587
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 303
  • Utgivningsdatum: 2018-01-26
  • Förlag: Karnov Group