bokomslag Förvaltningsekonomi : en bok med fokus på organisation, styrning och redovisning i kommuner och landsting

Förvaltningsekonomi : en bok med fokus på organisation, styrning och redovisning i kommuner och landsting

Björn Brorström Anders Haglund Rolf Solli Pär Falkman Stellan Malmer

Häftad

  • 504 sidor
  • 2003
Offentlig sektor har varit föremål för stor uppmärksamhet under senare år. Verksamheten ser annorlunda ut och styrs på ett annat sätt än i början av 1990-talet. Författarna förmedlar kunskaper om de offentliga organisationerna och presenterar de modeller och metoder som tillämpas i dag. I boken ges en samlad bild av ämnet förvaltningsekonomi.
Denna andra upplaga har kompletterats med förändringar i lagstiftning och praxisutveckling samt i övrigt uppdaterats med aktuella faktauppgifter
Boken riktar sig till studenter på universitets- och högskolenivå och passar som huvudbok inom grundkurser kring den offentliga sektorns ekonomi och organisation. Författarnas många utvecklande resonemang, framför allt utifrån egen forskning, gör boken lämplig även på samhällsvetenskapliga fördjupningskurser som behandlar ekonomi och organisationsfrågor inom offentlig förvaltning. Politiker och tjänstemän kan med fördel läsa boken för att bättre kunna tolka och förstå sin ytterst komplexa styruppgift.
  • Författare: Björn Brorström, Anders Haglund, Rolf Solli, Pär Falkman, Stellan Malmer
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789144028699
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 504
  • Utgivningsdatum: 2003-04-01
  • Förlag: Studentlitteratur AB