bokomslag Förskoleklassens didaktik : möjligheter och utmaningar
Psykologi & pedagogik

Förskoleklassens didaktik : möjligheter och utmaningar

Katarina Herrlin

Häftad

399:- (499:-)
 • 205 sidor
 • 2012

Andra format:

Förskoleklassen är på många sätt ett gränsland i dagens skola. Att undervisa inom denna frivilliga skolform innebär bland annat att fritt kunna planera innehållet och undervisningen. Detta kan bli till ett dilemma i de fall då riktlinjer saknas för vad undervisningen ska innehålla.


I Förskoleklassens didaktik knyts en didaktisk bromellan förskola och skola. Hos sexåringar av i dag framträder både en begynnande läs- och skrivförmåga och en matematisk förmåga. För att barnen ska fortsätta att utveckla dessa förmågor i förskoleklassen behöver läraren känna till det centrala innehållet inom dessa ämnesområden. Först då kan de styra arbetet i rätt riktning. Inledningsvis ges teoretiska perspektiv på bland annat lek och lärande, vilket vävs samman med verksamhetsknutna exempel där kopplingar görs till svensk- och matematikämnets didaktik.


I bokens avslutande del tas avstamp i läroplanerna för förskola och skola vilket mynnar ut i ett resonemang kring konkreta innehållsaktiviteter och riktlinjer kopplade till svenska och matematik i förskoleklass.

 • Författare: Katarina Herrlin
 • Formgivare: John Persson
 • Format: Häftad
 • Upplaga: 1
 • ISBN: 9789127132429
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 205
 • Utgivningsdatum: 2012-09-03
 • Förlag: Natur & Kultur Akademisk