bokomslag Forskning om funktionshinder : problem - utmaningar - möjligheter
Samhälle & debatt

Forskning om funktionshinder : problem - utmaningar - möjligheter

Mårten Söder

Häftad

469:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Uppskattad leveranstid 2-6 arbetsdagar

Fri frakt för medlemmar vid köp för minst 199:-

  • 155 sidor
  • 2005
Under det senaste decenniet har forskningen om funktionshinder och han dikapp ökat i omfattning och blivit mer eller mindre etablerad vid uni versitet och högskolor. I takt med denna utveckling aktualiseras en ra d frågor om hur forskningen skall bedrivas.Frågorna är inte specifika för forskning om funktionshinder. De dyker i en eller annan form upp i all samhällsvetenskaplig forskning, i synnerhet den som sysslar med a vgränsade sociala ?problemområden?. Men just inom handikappforskningen har de idag hög aktualitet och kan ses som utmaningar att förhålla si g till både för dem som bedriver forskning och för studenter, funktion shindrade och andra som tar del av forskningsresultaten. Vad handlar h andikappforskning egentligen om? Hur definierar forskarna sitt studieo bjekt? Skall forskningen ta ställning i grundläggande politiska frågor eller eftersträva en mer distanserad form av kunskapssökande? Är tvär vetenskap möjlig på detta område och är den önskvärd? Hur kan man invo lvera funktionshindrade i forskningen? I Forskning om funktionshinder belyser framstående handikappforskare dessa frågor och svaren är inte alltid entydiga. Boken lämpar sig därför väl som seminarie- och diskus sionsunderlag i högskoleutbildningar, studiecirklar och handikapporgan isationer. Bokserien ?Handikapp och samhälle? syftar till att tematisk t presentera aktuella socialvetenskapliga perspektiv på funktionshinde r och handikapp för såväl universitets.
  • Författare: Mårten Söder
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789144026763
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 155
  • Utgivningsdatum: 2005-04-01
  • Förlag: Studentlitteratur AB