bokomslag Förintelsen i perspektiv
Historia

Förintelsen i perspektiv

Yehuda Bauer

Inbunden

319:-
  • 2001
Yehuda Bauer analyserar olika sidor av judeförföljelserna – från nazisternas maktövertagande 1933 till dess statens Israel bildades 1948. Hans mål är inte att berätta om enskilda händelser utan att göra hela förloppet begripligt. Mot bakgrund av den senaste forskningen på området och nu aktuell debatt gör han upp med och vederlägger de vanligaste teserna om Förintelsens orsaker.

Boken består av tio essäer där Förintelsen diskuteras ur olika aspekter. Ämnen som tas upp är t ex könsaspekten, "the problem of Gender". Bauer är mycket kritisk mot de patriarkaliska dragen inom den ortodoxa judendomen, som var dominerande bland de östeuropeiska judarna. Han pekar på paradoxen att det var först när det judiska samhället slogs sönder av nazisterna som kvinnor fick möjlighet att organisera motstånd och flyktföretag. De var inte feminister: de slogs för sin egen och gruppens överlevnad, för hämnd och heder.

Bauer ger också perspektiv på Förintelsen som historiskt fenomen. Han är noga med att peka på att den inte var unik men däremot utan förebild, unprecedented. Det unika var att den syftade till att utrota alla judar överallt i hela världen. Som jämförelse nämner han att turkarna "bara" sökte utrota armenierna i själva Turkiet, inte dem som bodde i Jerusalem eller i andra länder.

Bauer diskuterar även förhållandet mellan Förintelsen och uppkomsten av staten Israel där sambanden, enligt Bauer, är mycket komplexa. Den viktigaste enskilda orsaken att staten erkändes var att västmakterna inte ville att de ett par hundra tusen överlevande judarna från de allierades läger skulle invandra i stora skaror till deras respektive länder.

Översättning Hans Dahlberg


Yehuda Bauer har tidigare varit chef för International Institute for Holocaust Research, Yad Vashem, i Jerusalem. Han är känd som en av de ledande forskarna om Förintelsen och har givit ut ett stort antal böcker på området.
  • Författare: Yehuda Bauer
  • Format: Inbunden
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789127073852
  • Språk: Svenska
  • Utgivningsdatum: 2001-08-15
  • Översättare: Hans Dahlberg
  • Förlag: Natur & Kultur