bokomslag Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. 2013 (bok med onlinetjänst)
Vetenskap & teknik

Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. 2013 (bok med onlinetjänst)

Gunnel Raadu

Häftad

729:-
 • 872 sidor
 • 2013
 • Serie: Författningshandbok 2013, bok med onlinetjänst
Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andrabestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister. Det innehåller dessutom 9 orienterande uppsatser som bland annat beskriver hur man läser och tolkar författningstexter, hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar och reglerna kring delegering.
Sedan förra årets upplaga har Författningshandboken genomgått omfattande förändringar. Ett tiotal författningar har tillkommit respektive upphävts och drygt åttio har ändrats. Bland nyheterna kan särskilt nämnas Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 20011:12) om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre samt diverse föreskrifter inom läkemedelsområdet.

Om författarna
Gunnel Raadu, som sammanställer Författningshandboken, har lång erfarenhet som föreläsare och konsult inom området medicinaljuridiska frågor. Hon är leg. sjuksköterska och fi l. mag. med pedagogisk inriktning, hon har en juridisk utbildning och arbetar som högskoleadjunkt vid Sophiahemmets utbildningsbolag AB. Hon har sedan många år ingått i referensgruppen kring Författningshandboken.

 • Författare: Gunnel Raadu
 • Format: Häftad
 • Upplaga: 44
 • ISBN: 9789147107971
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 872
 • Utgivningsdatum: 2013-01-11
 • Del i serien: Författningshandbok 2013, bok med onlinetjänst
 • Förlag: Liber AB