bokomslag Författningshandbok 2018, bok med onlinetjänst
Vetenskap & teknik

Författningshandbok 2018, bok med onlinetjänst

Camilla Heise Löwgren

Häftad

539:- (749:-)
  • 932 sidor
  • 2018
Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister. Det innehåller dessutom 9 orienterande uppsatser som bland annat beskriver hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar, reglerna kring delegering och hur man läser och tolkar författningstexter.

Läs mer
Sedan förra årets upplaga har en hel del författningar och föreskrifter upphört och nya har tillkommit, bland annat en ny hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30). Tack vare en ny kapitelindelning har denna lag fått en tydligare struktur när det gäller huvudmännens och vårdgivarnas skilda ansvar.
I denna upplaga finns dessutom två nya föreskrifter kring lex Maria: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete och Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Dessa författningar kompletterar varandra.
I och med förändringar i patientsäkerhetslagens tredje kapitel och den nya lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården (SFS 2017:372) träder ett förändrat klagomålssystem i kraft. Det innebär att vårdgivare jämte patientnämnden utgör första instans i klagomålssystemet. En patient kan alltså inte längre vända sig direkt till Inspektion för vård och omsorg för att klaga på vården, utan måste först kontakta vårdgivare eller patientnämnd.
Om ni är fler än 50 kollegor som behöver tillgång till boken rekommenderas en fleranvändarlicens. Kontakta Kundservice för mer information, tel 08-6909000, e-post kundservice.liber@liber.se.

Om författarna
Camilla Heise Löwgren, som sammanställer innehållet i Författningshandboken, är leg. sjuksköterska och jur. kand. Hon arbetar med patientklagomål och föreläser inom området medicinsk juridik för bland annat studenter, sjukvårdspersonal och patientorganisationer.

  • Författare: Camilla Heise Löwgren
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 49
  • ISBN: 9789147127450
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 932
  • Utgivningsdatum: 2018-01-16
  • Förlag: Liber AB