bokomslag Författningshandbok 2011, bok med onlinetjänst

Författningshandbok 2011, bok med onlinetjänst

Gunnel Raadu

Häftad

  • 2011
Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister. Det innehåller dessutom nio orienterande uppsatser som bland annat beskriver hur man läser och tolkar författningstexter, hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar och reglerna kring delegering.

Sedan förra årets upplaga har Författningshandboken genomgått omfattande förändringar. Ett nittiotal författningar har ändrats, cirka femton har upphävts och cirka femton har tillkommit. Bland nyheterna kan särskilt nämnas patientsäkerhetslag samt förordning om vårdgaranti.

I Författningshandbok 2011, bok med onlinetjänst ingår ett 12 månaders abonnemang på Författningshandbok Online, en onlinetjänst på internet där du snabbt och enkelt kan söka och få fram uppgifter ur det omfattande innehållet.

Läs mer
Författningshandbok Online är en abonnemangstjänst på internet där du enkelt och snabbt kan söka och få fram uppgifter ur det omfattande innehållet. Du kan söka på avdelning, författning (nummer eller text i rubriken), nyckelord eller ordna författningar efter senaste ändringsdatum. Onelineversionen uppdateras 4 gånger per år.

Om författarna
Gunnel Raadu, som sammanställer Författningshandboken, har lång erfarenhet som föreläsare och konsult inom området medicinaljuridiska frågor. Hon är leg. sjuksköterska och fi l. mag. med pedagogisk inriktning, hon har en juridisk utbildning och arbetar som högskoleadjunkt vid Sophiahemmets utbildningsbolag AB. Hon har sedan många år ingått i referensgruppen kring Författningshandboken.

  • Författare: Gunnel Raadu
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789147103591
  • Språk: Svenska
  • Utgivningsdatum: 2011-01-18
  • Förlag: Liber