bokomslag Författningar i skoljuridik 2014
Juridik

Författningar i skoljuridik 2014

Häftad

359:- (489:-)
  • 310 sidor
  • 2014
Författningssamlingen innehåller de viktigaste författningarna på skoljuridikens område som de lyder den 1 januari 2014:
Skollagen (2010:800)
Skolförordningen (2011:185)
Gymnasieförordning (2010:2039)
Förordning om gymnasiesärskolan (1994:741)
Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning
Förordning om behörighet och legitimation (2011:326
Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110)
Förordning om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1120)
Förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa (2001:160)
Förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling (2006:1083)
Förordning om avgifter för prövning inom skolväsendet (1991:1124)
Förordning om viss uppgiftsskyldighet för huvudmän inom skolväsendet m.m. (1992:1083)
Förordning (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
Förordning om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (2002:1118)
Förordning (2013:361) om statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd
Förvaltningslag (1986:223)
2 kap. RF
2 kap. TF
OSL 2-8, 10-14, 17 (1, 2 och 4 §), 21, 23 och 25 (1, 6, 11-14§§ ) kap.
Diskrimineringslag (2008:567)
14 kap. SoL (1 §)
6 kap. FB
Arkivlag (1990:782)
Arkivförordning (1991:446)
6 kap. KL (33-38 §§)
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789139113843
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 310
  • Utgivningsdatum: 2014-01-21
  • Förlag: Wolters Kluwer (fd. Norstedts Juridik)