bokomslag Företag och marknad - textbok - Samarbete och konkurrens
Samhälle & debatt

Företag och marknad - textbok - Samarbete och konkurrens

Björn Axelsson Rolf Ekdal Mats Karén Sten Ljunggren Rune Lönnqvist Kerstin Nilsson Dag Smith

Häftad

739:-
  • 585 sidor
  • 2006

Företag och marknad är ett grundläggande läromedel i företagsekonomi. Materialet består av en huvudbok, en övningsbok med praktikfall samt en artikelsamling. Huvudboken är indelad i fyra delar:

Del I: Marknader och marknadsföring. I bokens första del behandlas såväl konsumentmarknader som producentmarknader och marknadsföring av tjänster.

Del II: Kalkyler och beslut. Här ligger fokus på kalkylering, investering och prissättning.

Del III: Organisation, ledning och förändringsarbete. I denna del diskuteras olika aspekter på organisationer, hur organisationer leds och förändras samt relationerna till omvärlden.

Del IV: Extern ekonomisk information. Den avslutande delen baseras på en verklig årsredovisning som visar hur dess olika delar balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys byggs upp och hänger ihop.

Övningsboken har samma struktur som huvudboken och innehåller tre verklighetsbaserade praktikfall med övningsuppgifter samt instuderingsfrågor och övningar till texterna i huvudboken. Här finns också anvisningar för rapportskrivande och arbete med praktikfall. Artikelsamlingen innehåller aktuella artiklar som kan ses som ett komplement till huvudboken.

Inför den tredje upplagan har såväl texterna i grundboken som praktikfall och övningar reviderats grundligt.

Företag och marknad är avsett för grundläggande kurser i företagsekonomi vid universitet och högskolor.

OBS! I bokens förord (första tryckningen) hänvisas till en elektronisk artikelsamling på webbplatsen till "Företag och marknad".

Denna finns tyvärr inte utan istället hänvisar vi till den förra upplagan av artikelsamlingen i tryckt form.

Läs mer på www.studentlitteratur.se/4652

  • Författare: Björn Axelsson, Rolf Ekdal, Mats Karén, Sten Ljunggren, Rune Lönnqvist, Kerstin Nilsson, Dag Smith
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 3
  • ISBN: 9789144034775
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 585
  • Utgivningsdatum: 2006-12-19
  • Förlag: Studentlitteratur