bokomslag För att bli kvinna - och av lust. En studie i tonårsflickors läsning
Vetenskap & teknik

För att bli kvinna - och av lust. En studie i tonårsflickors läsning

Maria Ulfgard

Kartonnage

239:-
  • 380 sidor
  • 2002
Vad läser unga flickor på sin fritid om de läser och hur ser de på sin läsning? Finns det något samband mellan det egna livet och läsningen? Hur hänger flickornas litteraturval samman med geografiska, sociala, kulturella och religiösa bakgrundsfaktorer och med den undervisning de får i litteratur i skolan?

Det är frågeställningarna som Maria Ulfgard ställer i sin doktorsavhandling om tonårsflickors läsning. Undersökningen som ligger till grund för denna avhandling uppehåller sig vid hur genus konstrueras i den litteratur som flickorna valt att läsa på sin fritid och hur flickorna konstruerar genus i sina egna liv. Tjugo 1516-åriga flickor i tre olika miljöer har följts under tre års tid.

I avhandlingen diskuteras skolans litteraturläsning vid flera tillfällen. Undersökningens resultat sätts i dialog med Läroplanens värdegrund, Lpo 94, och svenskämnets kursplan, Kursplan 2000.

Maria Ulfgard, f. 1953, är verksam som forskare och lärare vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet och har tidigare tjänstgjort i grundskolan som adjunkt i svenska och religion under tjugo års tid. Maria Ulfgard har under fem år varit verksam som doktorand i svenska med didaktisk inriktning vid Lärarutbildningen i Malmö.

Boken ingår som nr 78 i skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet.
  • Författare: Maria Ulfgard
  • Format: Kartonnage
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789132328497
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 380
  • Utgivningsdatum: 2002-10-01
  • Förlag: B Wahlströms