bokomslag Feminismer

Feminismer

Lisbeth Larsson

Häftad

  • 205 sidor
  • 1996
Den feministiska diskussionen om kvinnan har genomgått en drastisk förändring under de senaste decennierna. I feminismer finns flera av de texter som spelat en vital roll i denna omorientering. De är alla ett uttryck för 80-talets gemensamma rörelse bort från den enhetliga syn på kvinnan och kvinnligheten, som var 70-talsfeminismens. I dessa texter kan man se hur Kvinnan med stort K på olika sätt förvandlas till kvinnor med litet k och i obestämd form pluralis, precis som Feminismen omvandlas till det mångfaldigade feminismer.

Antologins texter är mycket olikartade och ger en god bild av de nya och skiftande positioner som intogs inom feministisk teori under 80-talet. Det som förenar dem är kritiken av alla former av essentialism, biologism och universalism. Till skillnad från den feminism som sökt det ursprungligt och genuint kvinnliga ställer antologins författare själva begreppet, den språkliga och kulturella konstruktionen kvinna, i centrum och gör det till föremål för sin analys. I feminismer finns nio nyöversatta texter av framträdande författare:
Alice A. Jardine, Teresa de Lauretis, Eve Kosofsky Sedgwick, Hazel V. Carby, Gayatri Chakravorty Spivak, Diana Fuss, Judith Butler, Nancy K. Miller och Patricia J. Williams.
  • Författare: Lisbeth Larsson
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789144001067
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 205
  • Utgivningsdatum: 1996-11-01
  • Förlag: Studentlitteratur AB