bokomslag Familjeterapins grunder : Ett interaktionistiskt perspektiv<br>Tredje revid
Psykologi & pedagogik

Familjeterapins grunder : Ett interaktionistiskt perspektiv<br>Tredje revid

Maths Lundsbye Göran Sandell Roland Ferm Peter Währborg Bill Petitt Tommie Fälth Björn Holmberg

Kartonnage

739:-
 • 430 sidor
 • 2000
 • Serie: Blåvita serien

Familjeterapins grunder har, sedan den första utgåvan publicerades 1982, etablerats som ett standardverk. Genom successiva bearbetningar har boken kunnat spegla familjeterapins senaste utveckling, samtidigt som den borgat för kontinuitet.

Familjeterapi är mer ett synsätt på livsproblem än en speciell metod och teknik. Under de senaste decennierna har insikten växt om att våra liv i hög grad präglas av relationer, samspel och möten mellan människor. Behovet av interaktionistisk kompetens har påtalats inom områden som socialtjänst, institutionsvård, barn- och vuxenpsykiatri, elevvård samt omsorg av äldre och handikappade. Efterfrågan på familjeterapiutbildning är större än någonsin.

Tre grundbegrepp i boken är system, kommunikation och process. Systemperspektivet ger ett övergripande »fågelperspektiv«, kommunikationsteorin ett avgränsat och inträngande »mikroperspektiv«, medan processteorin utgör förbindelselänken mellan dessa två nivåer. Förutom en övergripande diskussion av teoretiska frågor ges här en översikt över metoder för familjeanalys och terapeutiska interventioner. Boken rymmer också en uppdaterad omfattande litteraturöversikt och en ordlista med förklaringar av de viktigaste begreppen.

Denna tredje reviderade utgåva har kompletterats med den teori- och metodutveckling som skett de senaste decennierna. Familjekartorna har ändrats, så att de markerar distinktionen mellan äktenskapsrelationen och föräldrarelationen - något som är speciellt viktigt vid arbete med skilsmässor, vårdnads- och umgängestvister samt styvfamiljer. Kapitlet om familjeterapi-utbildning är till stora delar nyskrivet och ett helt nytt kapitel har skrivits omkring de myter om professionalitet som kan hindra familjebehandlare att vara genuint autentiska i mötet med sina klienter.

Boken riktar sig till familjeterapiutbildningar samt andra vårdyrkesutbildningar, som socionom-, socialpedagog- och sjuksköterskeutbildningar, där eleverna behöver grundläggande kunskaper i familjedynamik och familjebehandling.

 • Författare: Maths Lundsbye, Göran Sandell, Roland Ferm, Peter Währborg, Bill Petitt, Tommie Fälth, Björn Holmberg
 • Format: Kartonnage
 • Upplaga: 3
 • ISBN: 9789127081093
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 430
 • Utgivningsdatum: 2000-07-06
 • Del i serien: Blåvita serien
 • Förlag: Natur & Kultur Akademisk