bokomslag Fallstudien som forskningsmetod
Psykologi & pedagogik

Fallstudien som forskningsmetod

Sharan B Merriam

Häftad

349:- (479:-)
Tillfälligt slut

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

  • 228 sidor
  • 1993
Många vetenskapliga discipliner förlitar sig traditionellt på statistisk analys. Då syftet är att få djupgående insikter om komplicerade skeenden eller ny kunskap om förbisedda fenomen har emellertid fallstudien ett stort värde som vetenskaplig metod. Detta beror på att fallstudien till skillnad från statistisk analys medger närhet till undersökningsobjektet snarare än distans. Dess fokus är på process snarare än utfall, på att upptäcka snarare än att bevisa. I denna introduktionsbok i fallstudiemetodik klargörs vad som utmärker olika typer av kvalitativt inriktade studier av enskilda fall såväl som av flera fall, s.k. komparativa fallstudier. Dessutom ges praktisk vägledning i hur fallstudier genomförs – hur man utformar undersökningen, samlar in och analyserar information med hjälp av observationer, intervjuer och dokument samt redovisar resultaten. I boken redogörs också för viktiga frågor om etik, reliabilitet och validitet. Boken är avsedd för grundläggande högskole- och universitetsutbildning i humanistiska, samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga ämnen. Den är lämplig i kurser i forskningsmetodik inom t.ex. pedagogik och psykologi, sociologi och statsvetenskap, vård och omsorg, ekonomi och juridik, religionsvetenskap och historia.
  • Författare: Sharan B Merriam
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789144390710
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 228
  • Utgivningsdatum: 1993-12-23
  • Förlag: Studentlitteratur