bokomslag Extern redovisning och finansiell analys : lösningar
Samhälle & debatt

Extern redovisning och finansiell analys : lösningar

Jan Thomasson

Häftad

  • 48 sidor
  • 2011
Boken behandlar bl.a. lagar och rekommendationer, uppställningsformer för och innehåll i balans- och resultaträkningar, regler för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder samt skatterättsliga värderingsregler, grunder i koncernredovisning, utformning av årsredovisningar, kassaflödesanalyser, analys av företags resultat och ställning, deras likviditet, soliditet och räntabilitet.

Nytt och omarbetat i upplaga 13:
• Generell uppdatering av allt som hänt sedan förra upplagan
• Speciell anpassning till BFN:s förslag: Upprättande av årsredovisning (K3)
• Nya, aktuella exempel eller uppgifter
• Koncernredovisningsavsnittet har anpassats till K3
• Mall för uppställningsform för kassaflödesanalys har införts och avsnittet om kassaflödesanalys för koncerner har omarbetats

Om författarna
Jan Thomasson var verksam vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Förändringar i den nya upplagan står Sven-Arne Nilsson och Jörgen Carlsson för, båda verksamma vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

  • Författare: Jan Thomasson
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 12
  • ISBN: 9789147096572
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 48
  • Utgivningsdatum: 2011-01-04
  • Förlag: Liber AB