bokomslag Europarättens grunder

Europarättens grunder

Ulf Bernitz Anders Kjellgren

Häftad

  • 510 sidor
  • 2014

Andra format:

Ändringarna i denna femte upplaga är högst betydande. Unionsrättens
vidareutveckling på grundval av Lissabonfördraget har krävt en
väsentlig omarbetning. Det har även hänt annat väsentligt på området såsom ny unionslagstiftning och vidareutveckling i rättspraxis.

Flera omdisponeringar av bokens innehåll har också gjorts. Sveriges ställning i EU och unionsrättens genomförande och tillämpning i Sverige behandlas fortlöpande i boken där det sakligt hör hemma. Rättsliga problem med svensk anknytning observeras särskilt. Det särskilda kapitlet om Sverige i EU har utgått. Kapitlen om grundläggande rättsprinciper och mänskliga rättigheter har förts samman och delvis fått en annan struktur. Framställningen om unionsrättens rättskällor och juridiska metod har utvidgats och gjorts till ett eget kapitel.

En annan nyhet är att framställningen av den fria rörligheten och den inre marknaden nu inleds med ett särskilt kapitel som ger en gemensam översikt i syfte att främja överblicken. Författarna har också i ökad utsträckning sökt uppmärksamma aktuella rättsliga problem.
  • Författare: Ulf Bernitz, Anders Kjellgren
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789139206729
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 510
  • Utgivningsdatum: 2014-03-07
  • Förlag: Norstedts Juridik