bokomslag Etik och socialtjänst : om förutsättningar för det sociala arbetets etik

Etik och socialtjänst : om förutsättningar för det sociala arbetets etik

Ulla Pettersson Göran Hermerén Tommy Lundström Anders Bergmark Lars Oscarsson

Häftad

  • 112 sidor
  • 2009
Med etik i socialtjänst menar vi oftast förhållningssätt och bemötande i relationen mellan socialarbetare och klient. Den här boken vill dock förmedla insikt om att möjligheterna att arbeta på ett etiskt försvarbart sätt också är beroende av de övergripande beslut som fattas om lagar och ekonomiska resurser.

I denna tredje omarbetade upplaga diskuterar bokens författare, med utgångspunkt i en modell för etisk analys, de förutsättningar som finns för att bedriva ett etiskt försvarbart arbete inom socialtjänsten. Särskild uppmärksamhet ägnas lagstiftningens utformning, kunskapsläget inom socialt arbete samt organisatoriska, ekonomiska och andra materiella resurser. Bokens medverkande författare är alla specialister inom sina respektive områden.

Ulla Pettersson, som är huvudredaktör för boken, är professor emerita i socialt arbete. Hon har bland annat varit ledamot i Socialstyrelsens rådgivande nämnd för etiska frågor inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Etik och socialtjänst vill ge ett underlag för diskussioner om etiska frågor i socialtjänsten.
Boken vänder sig till studerande på socionomutbildningar. Den vänder sig också till yrkesverksamma inom det sociala området och till andra som är intresserade av etiska frågor i socialt arbete.
  • Författare: Ulla Pettersson, Göran Hermerén, Tommy Lundström, Anders Bergmark, Lars Oscarsson
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789172056060
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 112
  • Utgivningsdatum: 2009-01-01
  • Förlag: Gleerups Utbildning