bokomslag Etik och omvårdnad
Vetenskap & teknik

Etik och omvårdnad

Helle Stryhn

Häftad

Tillfälligt slut

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

 • 215 sidor
 • 2007
Vad är ett gott liv och vad är en god handling? Det är centrala frågor både inom etiken och inom omvårdnaden. Boken inleds med en teoretisk introduktion av centrala etiska begrepp och teorier, vilket ger läsaren kunskaper för att kunna identifiera etiska dilemman och göra etiska analyser. Författaren är inspirerad av den skandinaviska traditionen som lyfter fram självbestämmande, integritet, värdighet och sårbarhet som grundläggande etiska värden. Berättelser som tydligt exemplifierar etiska dilemman presenteras och möjligheten till etisk bildning och utbildning diskuteras. Både kognitiva och känslomässiga kunskaper är nödvändiga för att upptäcka och reflektera över yrkesetiska problemställningar. Närhet och distans är centrala perspektiv som belyses genom bl.a. Lawrence Kohlbergs och Nel Noddings teorier. Etik i omvårdnadsforskningen är knuten till omvårdnadsyrkets värden och antaganden, vilket också är tydligt i författarens genomgång av överordnade etiska regler, bl.a. Helsingforsdeklarationen och Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden. Etik och omvårdnad vänder sig till universitets- och högskolestudenter både vid grund- och specialistutbildningar samt till kliniskt verksamma inom hälso- och sjukvården.
 • Författare: Helle Stryhn
 • Format: Häftad
 • Upplaga: 1
 • ISBN: 9789144045184
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 215
 • Utgivningsdatum: 2007-03-21
 • Översättare: Inger Bolinder-Palmér
 • Förlag: Studentlitteratur