bokomslag Ersättning vid sjukdom : en socialförsäkringsrättslig introduktion
Juridik

Ersättning vid sjukdom : en socialförsäkringsrättslig introduktion

Lotti Rydberg-Welander

Häftad

409:- (579:-)
  • 280 sidor
  • 2008

Socialförsäkringen konstruerades i sin rättsliga form under den tidiga efterkrigstiden. Under 1990-talet hamnade socialförsäkringarna i politiskt fokus och flera lagändringar genomfördes i snabb takt. Såväl den politiska som den rättsliga konstruktionen av socialförsäkringen är dock fortfarande utsatt för stora påfrestningar och många aktörer är inblandade i både den dagliga hanteringen och i förändringsdiskussionerna. Socialförsäkringsrätten utgör en mycket stor del av det som vi anser utgöra välfärd, sociala rättigheter och den svenska modellen. Denna lärobok behandlar och ger en introduktion till den del av försäkringen som tar sikte på den sociala risken att bli så sjuk att man inte kan försörja sig genom förvärvsarbete. Med det som utgångspunkt behandlas också rätten att tillhöra den svenska sjukförsäkringen, vilket är en grundläggande förutsättning för att kunna åberopa sina rättigheter vid sjukdom.Bokens fokus är en rättslig genomgång av " sjukpenning, sjukdomsbegreppet och arbetsförmågebegreppet " rehabilitering " sjukersättning och aktivitetsersättning. Avslutningsvis ges en kort redogörelse för de kompletterande kollektivavtalsreglerade försäkringarna och en likaså kort beskrivning av Socialförsäkringsutredningen, vars betänkande kommer att få stora konsekvenser för socialförsäkringssystemet om och när det genomförs. Boken vänder sig till studeranden på socialhögskolor och socionomprogram och till juridikstuderanden. Den kan även användas av försäkringshandläggare och andra som i sin dagliga verksamhet kommer i kontakt med sjukförsäkringsfrågor.

  • Författare: Lotti Rydberg-Welander
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789139109396
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 280
  • Utgivningsdatum: 2008-03-04
  • Förlag: Norstedts Juridik