bokomslag EQ på svenska : Emotionell intelligens i föräldrarollen, i relatio
Psykologi & pedagogik

EQ på svenska : Emotionell intelligens i föräldrarollen, i relatio

Bodil Wennberg

Häftad

299:-
  • 224 sidor
  • 2001

Emotionell intelligens förkortat EQ kan definieras som förmågan att tolka och förstå våra egna äkta känslor och att dra adekvata slutsatser av dem. Besitter vi denna förmåga kan vi också bättre tolka och förstå andra människors känslor. Begreppet EQ lanserades i USA början av 1990-talet, bl a av Peter Salovey vid Yale University. Han har också skrivit förordet till denna bok.

EQ på svenska är den första omfattande EQ-boken skriven av en svensk författare. Den beskriver hur emotionell intelligens påverkar oss genom hela livet. Kunskapen om de egna känslorna underlättar och förbättrar våra liv. När vi ser och förstår vår oro, ilska och andra känslor har vi större möjlighet att hantera dem, vilket hjälper oss att utveckla ett balanserat sinne och fatta klokare beslut. Bokens utgångspunkt är inte huruvida vi styrs av vårt förnuft eller av våra känslor, utan att förnuft och känslor samverkar.

Boken tar på ett pedagogiskt sätt upp hur vi kan utveckla vår emotionella intelligens under hela livet. Den utgår från en modell med fem steg, den s k EQ-trappan. Stegen karakteriseras av nyckelorden: självkännedom, empati, ansvar, kommunikation, konflikthantering. Trappan är ett konkret verktyg som hjälper oss att utveckla vår EQ i föräldrarollen, i kärleksrelationen, på arbetsplatsen och i skolan. I boken ingår också underlag för egna övningar i att utveckla den emotionella intelligensen.

  • Författare: Bodil Wennberg
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 2
  • ISBN: 9789127091931
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 224
  • Utgivningsdatum: 2001-10-18
  • Förlag: Natur & Kultur Akademisk