bokomslag Engelsk språkdidaktik : texter, kommunikation, språkutveckling
Psykologi & pedagogik

Engelsk språkdidaktik : texter, kommunikation, språkutveckling

Bo Lundahl

Flexband

389:- (559:-)
  • 546 sidor
  • 2012

Den här grundboken i engelsk språkdidaktik handlar om texter av olika slag – skrivna, talade, digitala och visuella – och deras betydelse och användning i språkinlärning och språkundervisning.

Texttyper och genrer ges en framträdande plats, och författaren visar vad ett brett urval av texter kan betyda i språkklassrummet utifrån ett helhetsperspektiv på samtal, läsning och skrivande. Flera av de utmaningar som skolan och ämnet engelska ställs inför behandlas, bland annat fritidens lärande, nya media och populärkulturens uttrycksformer samt engelska som världsspråk och kulturell heterogenitet. Boken är både teoretisk och praktisk och ägnar stort utrymme åt uppgifts- och projektbaserat lärande.

Denna tredje, kraftigt reviderade upplaga av boken anknyter till den nya kursplanen i engelska i Lgr11 och ämnesplanen för gymnasiet i Lgy11. Jämfört med den andra upplagan har bedömning, digital läsning, interaktion, sakprosa, språkliga företeelser och strategier fått väsentligt större utrymme.

Boken vänder sig främst till verksamma och blivande lärare i engelska inriktade mot grundskolans senare år, gymnasiet och komvux. Den erbjuder också värdefull läsning för lärare som under v isar i årskurserna 4–6 samt språklärare i andra ämnen.

  • Författare: Bo Lundahl
  • Format: Flexband
  • Upplaga: 3
  • ISBN: 9789144077147
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 546
  • Utgivningsdatum: 2012-01-30
  • Förlag: Studentlitteratur