bokomslag En miljöorganisation i tiden:Motala ströms vattenvårdsförbund

En miljöorganisation i tiden:Motala ströms vattenvårdsförbund

Rolf Ejvegård

Inbunden

  • 288 sidor
  • 1998
Motala Ströms Vattenvårdsförbund - MSV - bildades 1955 av ett antal miljöintressenter, framför allt några stora kommuner och industri-företag i Östergötland

Därmed skapades nya förutsättningar för effektiv vattenvård, och avsevärda resurser har sedan dess kunnat satsas på vattenkontroll, vattenrening och andra åtgärder för att säkra tillgången på rent vatten för mer än 300 000 människor i länet.

Rolf Ejvegård redogör här för MSV:s verksamhet och utveckling sedan starten.

Utgångspunkten är att tillgången på rent och friskt vatten är ett starkt allmänintresse som även i det globala perspektivet bäst tillgodoses genom lokala initiativ och bred kunskapsspridning.

Han visar att MSVs arbete varit framgångsrikt och att organisationen i allt väsentligt legat före berörd lagstiftning och centralt administrerade initiativ.

Boken ger ett väsentligt faktaunderlag för det fortsatta vattenvårdsarbetet och visar en väg in i framtiden för miljövården överhuvudtaget.
  • Författare: Rolf Ejvegård
  • Format: Inbunden
  • ISBN: 9789187722073
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 288
  • Utgivningsdatum: 1998-01-01
  • Förlag: Förlaget Futurum