bokomslag Elevrådsboken
Psykologi & pedagogik

Elevrådsboken

Dany Kessel

Häftad

229:-

Boken är slut online

  • 2009
  • Serie: Elevrådsboken
Hur ska man göra för att få elevrådet att fungera på bästa möjligasätt? Hur bör en bra elevrådsordförande vara? Vilka möjligheter har ettelevråd att söka pengar och få sponsring? Hur kan elevrådet öka sinamöjligheter att påverka? Hur ska ett elevråd jobba medjämställdhetsfrågor?

Läs mer
Utöver att diskutera så viktiga begrepp som demokrati och förankring,verksamhet och organisation, påverkan och respekt, kontinuerligt ochlångsiktigt arbete ger boken mängder av tips och råd bland annat om:
- Att söka pengar och få sponsring
- Att ordna en temadag
- Hur man arbetar med undervisningsfrågor
- Hur man jobbar med jämställdhet
- Marknadsföring och information
- Hur man är en bra elevrådsordförande
- Att förbereda och leda ett möte
Boken är skriven av Dany Kessel och ett antal personer som alla varit aktiva i elevråd runt om i Sverige, främst i Uppsala.
Elevråden i Uppsala har under de senaste åren bildat en gemensamorganisation genom vilken man till exempel har sökt pengar. För dessapengar har man bland annat anställt personal som kan finnas till handsi arbetet på de enskilda elevråden. Man har också med hjälp av sinpersonal och sina resurser genomfört ett flertal gemensamma projekt ochsatsningar. Några exempel är fester, försäljning av skolkataloger och påtryckningar mot kommunen.

Om författarna
Dany Kessel är född 1983 och huvudförfattare till boken "Elevrådsboken" och har också skrivit många av bilagorna. Dany har varit elevrådsordförande på både Tunabergsskolan och Katedralskolan i Uppsala, vilket givit honom en lång och gedigen elevrådserfarenhet.
Efter att Dany hade gått ut gymnasiet blev han anställd av Uppsalas elevråd där han varit huvudansvarig för verksamheten och ekonomin i tre år. Dany jobbade därefter som lärare för de gemensamma gymnasiekurserna i elevrådskunskap som man anordnat på Linnéskolan i Uppsala. Dany har också hunnit sitta två år i Elevorganisationens förbundsstyrelse.

  • Författare: Dany Kessel
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789170052859
  • Språk: Svenska
  • Utgivningsdatum: 2009-10-05
  • Del i serien: Elevrådsboken
  • Förlag: Liber AB

Öppettider för butik

för att se lokala öppettider, evenemang och personalens tips.

Öppettider idag: