bokomslag Dolt i offentligheten : nya perspektiv på tradionellt källmaterial

Dolt i offentligheten : nya perspektiv på tradionellt källmaterial

Staffan Förhammar Jonas Harvard Dag Lindström

Inbunden

  • 202 sidor
  • 2011
Vad vilar i det dolda, vad göms i arkivens vrår? Genom tryckfrihetsförordningen 1766 fick medborgare och historiker tillgång till allmänna handlingar och de senaste hundra åren har offentligt källmaterial använts i nästan alla avhandlingar. Det är tillgängligt, bekvämt och självklart. Sällan ställs kritiska frågor om vad det innebär. Till synes oändliga rader av dokument lockar forskarna att vandra i administrationens fotspår, att undersöka vissa teman. Samtidigt skapar sekretess, privatiseringar och myndigheters gallringar stora tomrum och håligheter. Vad hamnar egentligen i arkiven? Uppsatserna i denna bok behandlar riksdagsprotokollen som trycksak och medium, begreppshistoriska och biografiska frågeställningar, manligt och kvinnligt, historiografi och kommunarkivens rikedom. Tillsammans visar de hur nya perspektiv kan locka fram oväntade svar från bekanta källserier, men också att miljontals gulnade trycksidor och snörbundna dossiersamlingar fortfarande ligger där orörda.
  • Författare: Staffan Förhammar, Jonas Harvard, Dag Lindström
  • Format: Inbunden
  • ISBN: 9789185767779
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 202
  • Utgivningsdatum: 2011-05-11
  • Förlag: Sekel Bokförlag/Isell & Jinert