bokomslag Det förlorade landet : En personlig historia

Det förlorade landet : En personlig historia

Göran Rosenberg

Pocket

  • 551 sidor
  • 2007
I en personligt hållen essä skärskådar Göra Rosenberg vår civilisations största och mest genomgripande utopi: Det förlovade landet, Messiasriket, Sion, Israel. Bokens titel ger en fingervisning om var hans egen resa så småningom slutar. Startar gör den i många och skilda utgångspunkter: I en trettonårig pojkes 'uppstigning' till och fostran i det tidiga sextiotalets Israel, 'vår tids Sparta'. I de tusenåriga bibliska och messianska drömmar som närt såväl judendomen som kristendomen. I den emanciperade judendomens, upplysningens, socialismens och nationalismens ideologiska häxkittel. I Förintelsens apokalyptiska skugga. I pionjärsionismens radikala teorier, glödande ansikten och dåliga samveten. I palestinakonfliktens krig, fördrivningar och erövringar. I 68-vänsterns och palestinarörelsens upproriska och konspiratoriska miljöer. I den laddade skärningspunkten mellan det israeliska nittiotalets nymessianska aggresivitet och dess längtan efter fred och normalisering. Boken är på en gång en spännande idéhistorisk odyssé och en politisk självbiografi. En personlig historia kort sagt. Till denna utgåva har Göran Rosenberg skrivit ett nytt förord.

Göran Rosenberg är journalist och bl a fd chefredaktör för tidskriften Moderna Tider. Av hans tidigare böcker kan nämnas 'Friare kan ingen vara. Den amerikanska idén från Revolution till Reagan.'
  • Författare: Göran Rosenberg
  • Format: Pocket
  • ISBN: 9789100119119
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 551
  • Utgivningsdatum: 2007-11-01
  • Förlag: Albert Bonniers Förlag