bokomslag Den svenska miljörätten
Juridik

Den svenska miljörätten

Gabriel Michanek Charlotta Zetterberg

Häftad

639:- (889:-)

Boken är slut online

 • 554 sidor
 • 2012

Andra format:

Miljörätten omfattar frågor om bl.a. luft- och vattenkvalitet, användning av naturresurser, skydd för arter och livsmiljöer, återanvändning och återvinning av avfall m.m. samt kontroll av kemikalier. Miljöbalken är den centrala svenska miljöförfattningen. I syfte att främja en hållbar utveckling innehåller balken olika rättsliga verktyg i form av t.ex. hänsynskrav, miljökvalitetsnormer, miljökonsekvensbeskrivningar, tillståndsprövning och särskilda skydd för arter och naturmiljöer. Vid sidan av miljöbalken finns ett stort antal författningar som på olika sätt har betydelse från miljösynpunkt. Den svenska miljölagstiftningen, och tillämpningen av denna, påverkas påtagligt av internationella regler och särskilt av EU-rätten. EU:s miljörätt är omfattande och växande. Den svenska miljörätten introducerar läsaren i miljörätten som juridiskt ämne. Bland författningarna analyseras miljöbalken särskilt ingående. Plan- och bygglagen och skogsvårdslagen är exempel på annan mark- och miljölagstiftning som behandlas. Den svenska lagstiftningen sätts in i ett internationellrättsligt sammanhang, främst EU-miljörätten. I boken ges exempel på hur regler används i olika situationer och flera rättsfall från svenska domstolar, däribland många från Mark- och miljööverdomstolen, och från EU-domstolen behandlas. En central fråga i boken är om lagstiftningen är ändamålsenlig från miljösynpunkt.
 • Författare: Gabriel Michanek, Charlotta Zetterberg
 • Illustratör: Svanen
 • Format: Häftad
 • Upplaga: 3
 • ISBN: 9789176788325
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 554
 • Utgivningsdatum: 2012-09-24
 • Förlag: Iustus förlag

Öppettider för butik

för att se lokala öppettider, evenemang och personalens tips.

Öppettider idag: