bokomslag Den mångkulturella förskolan - Motsägelser och möjligheter
Psykologi & pedagogik

Den mångkulturella förskolan - Motsägelser och möjligheter

Johannes Lunneblad

Häftad

309:- (389:-)
 • 146 sidor
 • 2013

Den här boken handlar om vad som menas med ett mångkulturellt samhälle och dess relation till utbildning i allmänhet och förskolan specifikt. Sedan 1970-talet har den svenska förskolan varit en del av samhällets politiska intentioner och en mötesplats för människor med olika bakgrund och erfarenheter. I dagens styrdokument beskrivs förskolan som en social och kulturell mötesplats som ska stärka och förbereda barnen för ett liv i ett allt mer internationaliserat samhälle. Genom arbetet i förskolan ska varje barn få möjlighet att känna del­aktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer.

Med utgångspunkt i en studie gjord på en förskola och med exempel från vardagliga situationer i förskolan behandlas områden som:

 • förskolans uppdrag
 • det mångkulturella samhället
 • etnicitet och identitet
 • interkulturell pedagogik.

Det här en reviderad upplaga av Den mångkulturella förskolan: Mot­sägelser och möjligheter. Innehållet i boken har uppdaterats med aktuell forskning och med de förändringar som skett i läroplanen sedan den första upplagan publicerades.

Författaren har också haft som avsikt att på ett tydligt sätt lyfta fram hur man i förskolan kan arbeta på ett sätt som är socialt inkluderande och främjar ett mångfaldsperspektiv.

Bokens målgrupp är blivande och verksamma lärare i förskola, fritidshem, förskoleklass och skola. Boken är också lämplig som fördjupning och fortbildning för socionomer och andra yrkesgrupper vars arbete vänder sig till barn och ungdomar.

Andra upplagan

 • Författare: Johannes Lunneblad
 • Format: Häftad
 • Upplaga: 2
 • ISBN: 9789144091624
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 146
 • Utgivningsdatum: 2013-06-27
 • Förlag: Studentlitteratur