bokomslag Den ekonomiska människans fall : evolution och ekonomi i nytt perspektiv

Den ekonomiska människans fall : evolution och ekonomi i nytt perspektiv

Johan Frostegård

  • 240 sidor
  • 2014
Den ekonomiska människans fall av Johan Frostegård.

Om boken: Charles Darwins evolutionslära prövas, debatteras och hyllas på nytt världen över, i ständigt nya böcker om hur levande varelsers anpassning till miljön går till. Medicinprofessorn Johan Frostegård har tidigare i Nästan allt om människan. Evolutionen, generna, moralen och mycket mer (2a utg. 2013) undersökt oss människor i ljuset av evolutionen. I den här boken riktar han sin undersökande energi mot den vetenskap som kanske mer än andra påverkar världens öde, nationalekonomin. Hur ser de föreställningar om den ekonomiska människan ut som ligger till grund för mycket av det ekonomiska livet? Hur ser de ut i ett evolutionärt perspektiv?

I Den ekonomiska människans fall skisseras ett alternativt tänkande kring sådant som kriser i världsekonomin, vår förmåga att fatta rationella beslut i ekonomiska frågor och hur svensk sjukvård ska organiseras och styras. Skulle nationalekonomer bättre kunna förutse och hantera bubblor i ekonomin om de visste mer om evolutionen? Borde ekonomer vara försedda med en evolutionärt grundad syn på människans natur? Skulle svensk sjukvård fungera bättre om etiskt engagerade medicinare fick större inflytande över vårdens organisation än dagens byråkrater?

Sagt om boken och författaren:
"Så även om han själv inte önskar bli infållad i hägnet för borgerliga intellektuella så är det där jag med positiv förvåning placerar honom. Och han behöver inte vara orolig för att han därmed ska försvinna i mängden. Han lyser klart i mörkret."
Emil Schön, Helsingsborgs Dagblad.

Om författaren: Författaren är professor i medicin vid Karolinska Institutet och ekonomiutbildad, bland hans tidigare utgivna böcker märks romanerna Salomos vikarie och Älgarnas vinter (Albert Bonniers Förlag) samt Nästan allt om människan. Evolutionen, generna, moralen och mycket mer (KIUP).

Läs spännande recensioner:
http://hd.se/kultur/2015/01/03/kapitalismens-kvacksalveri/

Om tidigare böcker: Johan Frostegårds resonemang är övertygande utan att vara mästrande. Han blandar elegant historiska tillbakablickar med nya forskningsrön. Boken är lättläst trots komplexa ämnen. Jesper Nyström, Forskning & Framsteg

"ett imponerande försök att betrakta människans hela tillstånd ur evolutionär synpunkt. Man kan inte ta miste på att författaren är medicinare och biolog, men han överskrider utan minsta problem barriärer mellan den vetenskapliga och den humanistiska kulturen. Även de ibland vattentäta skotten mellan biologi och klinik lyser med sin frånvaro. Samtidigt bevaras den evolutionära kopplingen mellan vår biologi och våra sjukdomar. Det är en läsvärd och lärorik bok." George Klein, professor emeritus, KI

"en ganska måttfull debattör (och en fin stilist)"
Jens Jakobsson, BTJ
  • Författare: Johan Frostegård
  • Format: Danskt band
  • ISBN: 9789185565719
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 240
  • Utgivningsdatum: 2014-10-17
  • Förlag: Karolinska Institutet University Press