bokomslag Critical literacy
Psykologi & pedagogik

Critical literacy

Berit Lundgren Ulla Damber

Häftad

269:- (339:-)
 • 203 sidor
 • 2015
 • Del 22(Nordsvenska)
Critical literacy i klassrumskontext bryter förhoppningsvis nya vägar inom literacy-forskningen. Boken innehåller dels forskningsstudier från klassrum dels forskning som behandlar styrdokument situerade i en svensk samhälls- och skolkontext. Boken innehåller bidrag inom critical literacy-perspektivet där sociokulturella faktorer som makt, kön, klass och etnicitet finns representerade i de språk som används i klassrum och skolrelaterade texter. Språkanvändningen speglar, menar kapitelförfattarna, maktaspekter genom de normer, värderingar och konventioner som språket styrs av. Kapitelförfattarna i denna antologi ger uttryck för en fördjupad och vidareutvecklad syn på vad som menas med läs- och skrivkunnighet i synnerhet, men också vad gäller språkkunskaper i allmänhet. Vidare menar forskarna, utifrån analyser av studier, att det inte längre räcker med att kunna avkoda och behärska skriftspråkets byggstenar för att kunna fungera och agera som en fullvärdig medborgare i ett demokratiskt samhälle.
 • Författare: Berit Lundgren, Ulla Damber
 • Format: Häftad
 • ISBN: 9789176012024
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 203
 • Utgivningsdatum: 2015-08-31
 • Del i serien: Nordsvenska
 • Läsordning: 22
 • Förlag: Umeå Universitet