bokomslag Byggnadsmaterial - Övningsbok

Byggnadsmaterial - Övningsbok

Per Gunnar Burström

Häftad

  • 117 sidor
  • 2006

Föreliggande övningsbok har utarbetats för att underlätta inlärningen och förståelsen av innehållet i huvudboken. Övningsboken innehåller ett antal instuderingsfrågor, som är kopplade till huvudbokens samtliga kapitel.

Till drygt hälften av huvudbokens kapitel finns även ett flertal räkneuppgifter. Ett mycket stort antal av dessa har inspirerats av skadefall och andra praktiska problemställningar. Många har dessutom figurerat i samband med tentamina.

Till de allra flesta räkneuppgifter finns dellösningar [DL] och de svåraste uppgifterna har fullständiga lösningar [L]. Till ett fåtal, mycket enkla, uppgifter ges endast ett svar [S].

  • Författare: Per Gunnar Burström
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789144027401
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 117
  • Utgivningsdatum: 2006-12-01
  • Förlag: Studentlitteratur AB