bokomslag Byggnaders klimatskärm : fuktsäkerhet, energieffektivitet, beständighet

Byggnaders klimatskärm : fuktsäkerhet, energieffektivitet, beständighet

Bengt-Åke Petersson

Häftad

  • 306 sidor
  • 2012

Andra format:

Syftet med denna bok är att visa hur man utgående från definierade funktionskrav för byggnadsdelar bygger upp en byggnads klimatskärm och samtidigt uppfyller föreskrivna mål om fuktsäkerhet, energieffektivitet och beständighet. Genom att utformningen relaterar till funktionskrav öppnas möjligheter för nytänkande och kreativa lösningar för såväl material som utföranden.

Boken beskriver systematiskt belastningar man har att ta hänsyn till och vilka principer som gäller för att ta hand om dem. Den behandlar de olika byggnadsdelarna utifrån funktionsbeskrivningar och visar på principiella lösningar för fuktsäkerhet och beständighet.

Senaste formuleringar om energieffektiva byggnader är vägle¿¿dande för hur klimatskärmen optimeras mot uppsatta mål om maximal energi¿användning. Typiska isoleringsvärden för byggnadsdelar och deras samband med fönsterareor visas och normerade beräkningsmetoder för U-värdesbestämningar gås igenom.

Denna bok, Byggnaders klimatskärm, är baserad på delar av den tidigare utgivna boken Tillämpad byggnadsfysik av Bengt-Åke Petersson och framtagen för att speciellt fokusera på beskrivning av funktions¿relaterade byggnadstekniska utföranden och utelämna teoriavsnitt samt övningsräkningar. Boken Tillämpad byggnadsfysik finns kvar för dem som behöver kompletterande teori och räkne¿övningar.

Boken lämpar sig väl som lärobok inom husbyggnadstekniken för arkitekter, ingenjörer, mäklare etc., och kan med fördel användas som referens- och handbok av yrkesverksamma personer inom hela byggbranschen.Andra upplagan

  • Författare: Bengt-Åke Petersson
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789144082837
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 306
  • Utgivningsdatum: 2012-04-27
  • Förlag: Studentlitteratur