bokomslag Bygghandlingar 90 : byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. D. 7, Redovisning av anläggning
Vetenskap & teknik

Bygghandlingar 90 : byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt. D. 7, Redovisning av anläggning

Klas Eckerberg Lars Andersson Niklas Lindberg Mica Lindfors

Spiral

1549:-
  • 154 sidor
  • 2011
Bygghandlingar 90 utgör byggsektorns rekommendationer for utformningav enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, det vill säga de handlingar som ligger till grund for produktionen av byggprojekt.

Denna nya utgåva av Bygghandlingar 90 del 7 är en anpassning till utvecklingen inom området sedan förra utgåvan som kom 1996. Framför allt gäller detta
hanteringen av digital information, som i allt högre grad används genom hela byggprocessen.

Ett övergripande mål har varit att få publikationen användbar också i infrastrukturprojekt. For att förtydliga denna ambition har undertiteln ändrats från Redovisning av Mark till Redovisning av Anläggning.
De krav som dessa typer av projekt ställer på projekteringen ar till stora delar gemensamma med andra typer av anläggningar. Förhoppningen är därför att rekommendationerna ska vara generellt användbara.

Några tillägg och förändringar är:
- digital anläggningsmodellering
- begreppsdefinitioner
- kodning av digitala objekt
- anpassning till nya utgåvor av del 1, 2, 3, 4 och 8 av Bygghandlingar 90
- anpassning till den nya BSAB-tabellen for byggdelar inom anläggning.
I boken medföljer också inloggningsuppgifter till www.bygghandlingar90.se. Där kan man bland annat ladda ner mallar och ritningsexempel
  • Författare: Klas Eckerberg, Lars Andersson, Niklas Lindberg, Mica Lindfors
  • Format: Spiral
  • ISBN: 9789171628060
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 154
  • Utgivningsdatum: 2011-05-08
  • Förlag: SIS Förlag