bokomslag Brottsbalken : en kommentar. Del 2 (13-24 kap.) : brotten mot allmänheten och staten m.m. Studentutgåva 7

Brottsbalken : en kommentar. Del 2 (13-24 kap.) : brotten mot allmänheten och staten m.m. Studentutgåva 7

Lena Holmqvist Madeleine Leijonhufvud Per Ole Träskman Suzanne Wennberg

Häftad

  • 840 sidor
  • 2013
Denna framställning av "Brottsbalkskommentaren" är avsedd att
användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. Numera är studentutgåvans text och sidangivelser desamma som i pärmversionen av verket och i den elektroniska versionen som publiceras på Zeteo.

Omarbetningar av innehållet i denna läroboksversion har skett i överensstämmelse med den revision av pärmversionen som gjordes år 2012 samt i den utsträckning ändringar i brottsbeskrivningarna och andra lagrum har genomförts efter detta och i den utsträckning som nytt rättsfallsmaterial har tillkommit.

Professor Madeleine Leijonhufvud svarar för kommentaren till 13 18, 20 och 21 kap., professor Suzanne Wennberg för kommentaren till 23 och 24 kap. och professor Per Ole Träskman för kommentaren till 19 och 22 kap.
  • Författare: Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789139206743
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 840
  • Utgivningsdatum: 2013-08-12
  • Förlag: Norstedts Juridik AB