bokomslag Brott och påföljder : en lärobok i straffrätt om brottsbalken
Juridik

Brott och påföljder : en lärobok i straffrätt om brottsbalken

Mats Dahlström Anette Strand Gösta Westerlund

Häftad

579:- (829:-)
  • 571 sidor
  • 2014

Andra format:

Ett kostnadsfritt supplement som uppdaterar boken per den 1 juli 2016 kan laddas ned genom att klicka på: Brott och påföljder är en modern läro- och referensbok i straffrätt som blivit mycket uppskattad. Boken utkommer nu i sin femte reviderade upplaga.

I bokens allmänna del kommenteras främst brottens rekvisit, förstadierna till samt medverkan vid brott, liksom nödvärn, laga befogenhet och de andra straffrihetsgrunderna. I den s.k. brottskatalogen kommenteras samtliga gärningar i brottsbalken, många med hänvisningar och illustrativa exempel från rättspraxis.

Slutligen kommenteras de straff och andra påföljder som kan följa på brott. I avdelningen om påföljderna har framställningen koncentrerats till de kapitel som anger huvudlinjerna för de olika straffen och påföljderna samt straffmätningen. Reglerna om preskription och framför allt förverkande har också getts ett ganska stort utrymme.

Sedan den förra upplagan har det skett ett flertal lagändringar, av vilka främst kan nämnas de i brottsbalkens sjätte, tionde, fjortonde och femtonde kapitel. Utöver detta har i fjärde kapitlet även straffbelagts kränkande fotografering och olaga förföljelse. Under senare år har också tillkommit ett flertal intressanta rättsfall.

Författare till boken är Gösta Westerlund, universitetslektor i straffrätt vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, advokat Mats Dahlström, huvudansvarig för rättsutbildningen vid PHS samt juris licentiat Anette Strand, verksam inom kriminalvården.

  • Författare: Mats Dahlström, Anette Strand, Gösta Westerlund
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 5
  • ISBN: 9789172235472
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 571
  • Utgivningsdatum: 2014-01-10
  • Förlag: Jure Förlag