bokomslag Bostadsrätt : ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna

Bostadsrätt : ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna

Björn Lundén Ulf Bokelund Svensson

Häftad

  • 400 sidor
  • 2013
BOSTADSRÄTT förklarar utförligt och med många praktiska exempel hur en bostads¿rätts¿före¿ning drivs, medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, vilket ansvar styrelsen har mm.
Boken är skriven både för dig som är aktiv i en förening, t ex styrelseledamot, och för dig som är bostadsrättsinnehavare.

Ur innehållet:
Att bilda en bostadsrätts¿förening
Registrering
Firmateckning
Stadgar
Ekonomisk plan
Medlemmarna
Styrelsen
Föreningsstämman
Ombilda hyres¿rätt till bostads¿rätt
Föreningens ekonomi
Löpande ¿redovisning
Årsredovisning
Revision
Föreningens skatt
¿Anställda
Förhands¿avtal
Insatser och ¿avgifter
Upplåtelse
Köpa och sälja bostads¿rätt
Inre och yttre fond
Arv och gåva
Rättig¿heter och skyldig¿heter
Vräkning och tvångs¿försäljning
Pant¿sättning
Uthyrning
Sidoverksamhet
Näringsbostadsrätt
Kapital¿vinst¿beräkning
Uppskovsavdrag vid byte
Förmögen¿hets¿värdet
Andelstal
Obestånd och konkurs
Deklaration
  • Författare: Björn Lundén, Ulf Bokelund Svensson
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789170278433
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 400
  • Utgivningsdatum: 2013-04-10
  • Förlag: Björn Lundén Information