bokomslag Bostadshyresavtal i praktiken

Bostadshyresavtal i praktiken

Nils Larsson, Stieg Synnergren, Christina Wahlström

Häftad

  • 331 sidor
  • 2014

Andra format:

Bostadshyresavtal avser upplåtelse av hus eller del av ett hus för att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad. Bostadshyresavtal i praktiken är en koncentrerad handledning som lättillgängligt beskriver situationer som hyresgäst och hyresvärd ställs inför och de regler som gäller.

Här behandlas bl.a.: Vad är bostadshyresavtal? Måste hyresgästen flytta när avtalet blir uppsagt? När kan man begära prövning av hyran? När har make eller sambo rätt att överta hyresrätten? När finns rätt att överlåta eller byta hyresrätten? Hur ska bostadshyresavtal skrivas? Vad gäller om skador och störningar?

Boken innehåller även rättsfall och formulär för avtal och uppsägningar m.m. Särskilda avsnitt finns också om den nya lagen om uthyrning av egen bostad, blockhyresavtal, störande hyresgäster, kooperativ hyresrätt, underhyresgästens ställning, viss annan lagstiftning som har påverkan på hyresförhållandet och avtalsrättsliga specialfrågor.

Bostadshyresavtal i praktiken ingår i en serie från Norstedts Juridik som behandlar rättigheter till fast egendom. Där ingår Fastighetstransaktioner i praktiken (2014), Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken (2011), Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken (2011), Jaktarrende (2008) samt Upplåtelser för ledningar i praktiken (2011).
  • Författare: Nils Larsson, Stieg Synnergren, Christina Wahlström
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789139114130
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 331
  • Utgivningsdatum: 2014-04-25
  • Förlag: Norstedts Juridik AB