bokomslag Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag - K2

Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag - K2

Anette Broberg

Häftad

  • 350 sidor
  • 2009
BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG - K2 är en praktisk handbok som beskriver hur du upprättar en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt de nya K2-reglerna. Reglerna får användas på årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som avslutas 31/12-08 eller senare.
Boken beskriver utförligt hur du värderar de olika posterna i årsredovisningen samt hur de olika bokslutshändelserna ska konteras, t ex avskrivningar, nedskrivningar, reverseringar och periodiseringar. Boken innehåller många praktiska exempel.

Ur innehållet:
Maskiner och inventarier
Byggnader, mark och markanläggning
Avskrivningar
Nedskrivningar och uppskrivningar
Finansiella tillgångar
Periodiseringar
Obeskattade reserver
Koncernbidrag
Aktieägartillskott
Avsättningar
Uppställningsform för årsredovisningen
Tilläggsupplysningar
Förvaltningsberättelse
  • Författare: Anette Broberg
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789170275722
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 350
  • Utgivningsdatum: 2009-01-30
  • Förlag: Björn Lundén Information