bokomslag Boken om ekonomistyrning - övningsbok med lösningar

Boken om ekonomistyrning - övningsbok med lösningar

Roland Almqvist Johan Graaf Anders Parment

Häftad

  • 339 sidor
  • 2016
Denna övningsbok utgör ett komplement till Boken om ekonomistyrning. Övningsboken knyter an till huvudbokens breda introduktion till ekonomistyrning och innehåller övningar som är uppbyggda kring situationer i såväl tillverknings-, tjänste- och handels-företag som offentlig sektor och civilsamhälle.

Uppgifterna innefattar grundläggande begreppsförståelse, fördjupande reflektioner samt räkneövningar av varierande svårighetsgrad. Varje kapitel inleds med ett antal sant/falskt-frågor som testar läsarens förståelse av innehållet i respektive delområde. Därefter följer fördjupnings- och räkneuppgifter och boken inkluderar även utförliga lösningsförslag. För flertalet kapitel kompletterar kvalitativa och kvantitativa övningar varandra i syfte att stödja studentens lärprocess.
  • Författare: Roland Almqvist, Johan Graaf, Anders Parment
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789144108766
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 339
  • Utgivningsdatum: 2016-08-19
  • Förlag: Studentlitteratur AB