bokomslag Bo i bostadsrätt
  • 265 sidor
  • 2010
Bo i bostadsrätt är en handbok som på ett lättöverskådligt sätt ger information om
grundläggande bestämmelser rörande bostadsrätt. Den är tänkt som ett hjälpmedel
för bostadsrättsföreningars styrelser i deras dagliga arbete och riktar sig även till föreningsmedlemmar.
Denna fjärde upplaga har kompletterats med ett skattekapitel.
Bo i bostadsrätt behandlar bl.a. frågor om:
* förvärv av bostadsrätt,
* medlemskap i en bostadsrättsförening,
* andrahandsupplåtelse,
* pantsättning av bostadsrätt,
* avgifter till en bostadsrättsförening,
* styrelsens ansvar för det dagliga arbetet,
* styrelsens behörighet och befogenheter,
* styrelseledamots skadeståndsansvar,
* föreningsstämmans behörighet och befogenhet,
* underhåll/reparationer och ombyggnad i en bostadsrättsförening,
* ombildning från hyresrätt till bostadsrätt
* beskattning av bostadsrätt.
  • Författare: Ingrid Uggla, Jörgen Grönlund, Cecilia Gunne
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789139110927
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 265
  • Utgivningsdatum: 2010-01-28
  • Förlag: Norstedts Juridik AB