bokomslag Bibeln blå

Bibeln blå

Flexband

  • 2014
Bibeln blå innehåller Bibel 2000 med noter, parallellhänvisningar, uppslagsdel och uppslagsbok. Nytt
är också Svenska kyrkans bibelläsningsplan, bibelns hittlista, nya kartor och rubriker i ljust orange.

Bibeltexten har samma sidbrytning som i den klassiska röda bibeln och även introduktionerna
till varje bibelbok som sätter texten och budskapet i sitt historiska och teologiska sammanhang är de samma.

I anslutning till de fina för- och eftersättsbladen finns det en dedikationssida med plats för en personlig hälsning.

Bibeln blå är fin tillsammans med den nya Konfirmandpsalmboken orange.
  • Format: Flexband
  • ISBN: 9789152634103
  • Språk: Svenska
  • Utgivningsdatum: 2014-10-14
  • Förlag: Verbum AB