bokomslag Betyg i teori och praktik 2:a uppl : ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium
Psykologi & pedagogik

Betyg i teori och praktik 2:a uppl : ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium

Kenneth Nordgren (red) Christina Odenstad (red) Johan Samuelsson (red)

Häftad

359:- (489:-)
  • 2012

Betygsättning är en stor och omdiskuterad del av läraryrket. I den här boken ges en stabil teoretisk grund för blivande och verksamma lärare. Med hjälp av praktiska och ämnesspecifika exempel omsätts teorin i vardagsnära resonemang kring hur lärare sätter betyg.

Boken innehåller en historisk orientering om betygen i den svenska skolan, en belysning av myndighetsaspekten av betygsättning, en översikt över hur kategorier som genus och etnicitet speglas i betygen samt en kunskapsfilosofiskt grundad diskussion kring mål och betyg. I ett av kapitlen diskuteras prov och provfrågor och deras betydelse för elevernas lärande.

I denna reviderade upplaga inkluderas två nya aspekter, dels behandlar boken nu även bedömning i årskurs 6, dels lyfts det ämnesdidaktiska perspektivet fram. De ämnesdidaktiska bedömningskapitlen rör svenska, engelska, matematik, NO, historia och samhällskunskap. Kapitlen är skrivna av forskare och universitetslärare med lång erfarenhet av bedömning.

”Författarna illustrerar på ett intresseväckande sätt hur komplext detta område är, samtidigt som de visar hur man får tillämpa rimliga lösningar i situationer som är långt ifrån ideala. De har en befriande professionell hållning på ett område där slagord och enkla lösningar ofta fått ersätta nykter analys och välgrundade ställningstaganden. Det är en bok jag inte skulle tveka att sätta i händerna på mina studenter.” - Lars Lindström, professor i pedagogik, Stockholms universitet


Kenneth Nordgren är lektor i historia vid Karlstads universitet.

Christina Odenstad är fil. lic. i statsvetenskap och arbetar som lärare vid Rudbeck, en gymnasieskola i Sollentuna.

Johan Samuelsson är lektor i historiedidaktik vid Karlstads universitet.

  • Originaltitel: Betyg i teori och praktik 2:a uppl : ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gym...
  • Författare: Kenneth Nordgren (red), Christina Odenstad (red), Johan Samuelsson (red)
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 2
  • ISBN: 9789140676047
  • Språk: Svenska
  • Utgivningsdatum: 2012-05-21
  • Förlag: Gleerups Utbildning