bokomslag Barns tal- och språksvårigheter
309:-
  • 103 sidor
  • 1992
Tal- och språksvårigheter innebär alltid ett mer eller mindre svårt handikapp. Det är viktigt att barn med sådana problem tidigt får sakkunnig hjälp. Den här boken vill bidra till ökad kunskap på detta område. I boken behandlas ? försenad språkutveckling ? läs- och skrivsvårigheter ? artikulationsstörningar ? röstrubbningar ? talängslan ? stamning ? invandrarbarns språksituation Främst vänder sig boken till lärare ? såväl grundskollärare och specialpedagoger som hemspråks- och svensklärare.
  • Författare: Lena Tidblom, Elsa Åström, Ewa Söderpalm, Kerstin Nauclér, Margaretha Lanerfeldt dödsbo, Berit Tybrand, Anders Lundberg, Gunnel Gahne
  • Format: Häftad
  • Upplaga: 1
  • ISBN: 9789144371511
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 103
  • Utgivningsdatum: 1992-01-01
  • Förlag: Studentlitteratur