bokomslag Barns makt

Barns makt

Lena Olsen

Häftad

  • 125 sidor
  • 2004
Boken omfattar de huvudanföranden och kommentarer som presenterades i samband med symposiet "Barns makt" vintern 2003. Ämnet belystes från rättshistorisk, teologisk, psykologisk, sociologisk, ekonomisk samt juridisk utgångspunkt. Detta är den första boken i serien BARN SOM AKTÖRER.

Huvudanföranden:
&8226; Rolf Nygren, Något om konsten att bygga barnrättens
ålderstrappa,
&8226; Carl Reinhold Bråkenhielm, Barnets moraliska makt,
&8226; Karin Aronsson, Barn som vittnen,
&8226; Elisabeth Näsman, Barn, barndom och barns rätt,
&8226; Flemming Hansen et al, The Economic Power of Children,
&8226; Lena Olsen, Barns makt som konsumenter.

Serien BARN SOM AKTÖRER innefattar forskningsrapporter rörande olika barnrättsliga frågor. Dessa publiceras inom ramen för ett forskningsprogram som finansieras genom Riksbankens Jubileumsfond, Kulturdonationen. Serien vänder sig till alla som professionellt eller privat vill fördjupa sin kunskap om barns rättsliga ställning i teori och praktik.
  • Författare: Lena Olsen
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789176785492
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 125
  • Utgivningsdatum: 2004-01-01
  • Förlag: Iustus