bokomslag Barnrättens grunder

Barnrättens grunder

Johanna Schiratzki

Häftad

  • 169 sidor
  • 2014

Andra format:

I Barnrättens grunder presenteras de i grunden civilrättsliga reglerna om barn och föräldrars legala relationer. Dessa relateras till barnkonventionen och några av de frågor betoningen av barnets bästa som rättslig princip fört med sig. Här märks samspelet mellan det flexibla begreppet barnets bästa och grundläggande rättssäkerhetsbegrepp som förutsägbarhet och likhet inför lagen. Vidare behandlas regelverken för fastställandet av föräldraskap, faderskapet och adoption liksom barns rätt till namn och försörjning. Tolkningen av barnets bästa i samband med tvister om vårdnad, boende och umgänge samt utrymmet för barnets med- och självbestämmande i förhållande till föräldrars och andra ställföreträdares ansvar analyseras. Barnrättens grunder har tillkommit för att användas vid juristutbildningar liksom andra utbildningar med anknytning till barn, juridik och samhälle. Den är också tänkt att fungera som en handbok för praktiskt verksamma jurister, socionomer med flera. I Barnrättens grunder, femte upplagan, uppmärksammas bl.a. grundlagsskyddet av barns rättigheter samt de ändrade förutsättningarna för barns underhåll som det delade barnbidraget och samarbetssamtal om barns försörjning innebär.
  • Författare: Johanna Schiratzki
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789144087580
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 169
  • Utgivningsdatum: 2014-06-27
  • Förlag: Studentlitteratur