bokomslag Barndomshistoria
Historia

Barndomshistoria

Colin Heywood

Häftad

449:-

Funktionen begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Hos dig inom 1-4 arbetsdagar

Fri frakt vid köp över 99:- för medlemmar.

  • 337 sidor
  • 2005

Andra format:

I ladugård och stall, på fält och i fabrik arbetade barn i Västeuropa en bit in på 1900-talet. Barns bidrag till familjers försörjning var v iktig. Arbete var en naturlig del av uppväxten. Idag uppfostras barn p å andra sätt. Skolan har kommit att ersätta arbetet för de yngre tonår ingarna. Barns villkor och uppfattningar om barn har förändrats. Colin Heywood visar att försök att leta efter en absolut vändpunkt för uppf attningar om barnet och barndomen inte är meningsfulla. Studier av idé ernas historia visar att barn och barndom diskuteras och omdefinieras vid flera tidpunkter, samtidigt som en del idéer är kontinuerliga. Tan kar om att barn måste disciplineras samt idéer om att barn måste vårda s ömt finns under alla sekel. Samtidigt är det otvivelaktigt så att ba rndomstiden, i betydelsen av en tid för inlärning och lek, har förläng ts. Boken behandlar perioden från medeltiden fram till början av 1900- talet i Västeuropa, Ryssland och USA. I tillägget till boken, av ekono mhistorikern Susanna Hedenborg, fokuseras den svenska utvecklingen frå n medeltiden fram till idag.

Boken är avsedd för studenter i historiska ämnen vid universitet och högskolor, men givande även för alla som in tresserar sig för barns villkor och synen på barn i ett historiskt per spektiv.
  • Författare: Colin Heywood
  • Format: Häftad
  • ISBN: 9789144032603
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 337
  • Utgivningsdatum: 2005-03-01
  • Översättare: Sven-Erik Torhell
  • Förlag: Studentlitteratur AB