bokomslag Bära bud
85:-
  • 432 sidor
  • 2009

Finns det gränser för vad man kan göra för kärlek? Det är en fråga som Madeleine Bjerre ställer sig. Det är 1925 och hon är nybliven änka efter Andreas, som tagit sitt liv. Nu är hon på väg för att möta hans bror Poul, då hon ser det som sitt uppdrag att lösa den bittra konflikten mellan dem, genom att så ärligt som möjligt berätta för honom vad som hänt brodern. Men det utvecklar sig till ännu en brödrastrid mellan Andreas och Poul, där Madeleine får föra den döde Andreas talan. Istället för den försoning hon hoppats på finner hon sig snart vara en del av en familjestrid som går långt tillbaka i tiden ...I romanen Bära bud följer vi bröderna Poul och Andreas Bjerres komplicerade relation genom några avgörande och dramatiska händelser i deras liv. Brödernas relation var ständigt laddad, men blev särskilt svår att hantera när Andreas tjugofem år gammal gifter sig med Amelie Posse, och på smekmånaden nås av beskedet att brodern Poul friat till Amelies mamma, Gunhild. Andreas och Amelies äktenskap ger dem en son, Sören Christer, men avslutas under bittra former åtta år senare. Kort därefter gifter Andreas om sig med Amelies bästa vän, Madeleine Bennet. De egendomliga familjebanden, Andreas mindervärdeskänslor och sexuella tvångsdrömmar, Pouls strävan efter att vara övermänniska - allt bidrar till att ytterligare komplicera brödernas relation. Poul Bjerre (1876-1964) var en förgrundsgestalt i den tidiga psykoanalytiska skolan och tillhörde under några år den inre kretsen kring Freud. Han var den som introducerade Freud i Sverige, och också den som presenterade Lou Salomé för Freud. Men efter en kaotisk psykoanalytisk kongress i München 1913 bröts kontakten med både Salomé och Freud. Istället började han utveckla egna system, där betoningen låg mindre på sexualdriften och mer på människans egen botbarhet. Han var övertygad om att han var en av de stora nytänkarna inom den nya vetenskapen, men fick senare i livet se hur efterföljarna, inte minst på den internationella arenan, blev allt mindre intresserade av hans forskning. Andreas Bjerre (1879-1925) var Pouls yngre bror, som i hela sitt liv stod i broderns skugga. Han var kriminalpsykolog, utbildad i Paris och Berlin, och under en tid professor i straffrätt i Dorpat. De sista arton åren av sitt liv arbetade han på sin bok Bidrag till mordets psykologi, som skulle bli banbrytande i sina djupgående intervjuer med långtidsdömda fångar på Långholmen. Bära bud bygger till viss del på dagböcker och brev men är ändå en fri gestaltning av vad som kan ha hänt under olika viktiga skeden i deras liv. Det är en roman om att vara beroende av kärlek för att orka leva vidare - men också om att vara tillräckligt stark för att låta den man älskar dö en värdig död.

  • Författare: Håkan Bravinger
  • Formgivare: Annika Lyth
  • Format: Pocket
  • ISBN: 9789170016851
  • Språk: Svenska
  • Antal sidor: 432
  • Utgivningsdatum: 2009-04-17
  • Förlag: Månpocket